Schizofreni Videos 2012

 Och uppdateringar

 

 1. Schizofreni - Filmad intervju med expert Rickard Färdig (Psykolog vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet) kring åtgärden ”Metod för sjukdomshantering och återhämtning” rekommenderad åtgärd i nationella riktlinjer vid schizofreni. Tid: 6:59 min


 2. Schizofreni – Filmad intervju med expert Lena Flyckt (Docent, centrum för psykiatriforskning, Stockholm) kring åtgärden ”Metod i tidiga upptäckt” rekommenderad åtgärd i nationella riktlinjer vid Schizofreni. Tid: 7:51min  -När bryter schizofreni ut – Ålder

  Kvinnor får generellt schizofreni senare,


  -Könsfördelning: Män respektive kvinnor

  Men efter 35 år ålder är det faktiskt vanligare att kvinnor insjuknar.

   

   


  -Östrogen och schizofrenin

  Östrogen verkar ha en antipsykostisk effekt hos kvinnor och män. Dock inte för alla alltid. Vilket i praktiken kan visa att östrogen med flera faktorer har stor betydelse vid schizofreni.

   

  Schizofreni i Kina

  I västländer har 1,4 gånger fler män än kvinnor schizofreni medan det i uländer är ungefär lika vanligt.  I Kina däremot har 1,77 gånger fler kvinnor än män schizofreni.

  Schizofreni var också vanligare i städerna än på landet.  28,737 personer med schizofreni tog livet av sig vilket utgör runt 10%  av Kinas totala självmordsfrekvens.

   

   

 3. Schizofreni – Filmad intervju med expert Lars Hansson (Professor, Lunds Universitet) kring åtgärden ”Metod för delat beslutsfattande” rekommenderad åtgärd i nationella riktlinjer vid schizofreni. Tid: 5:24min

  Uploaded 1 year ago 41 Plays / / 0 Comments

   

   

   

 4. Schizofreni - Filmad intervju med expert Lars Hansson (Professor, Lunds Universitet) kring åtgärden ”Familjeinterventioner” rekommenderad åtgärd i nationella riktlinjer vid schizofreni. Tid: 6:47 min

  Uploaded 1 year ago 47 Plays / / 0 Comments

   

  Kvalitativa videos om Schizofreni finns bland annat hos gruppen Schizofreni och kanalen Schizofreni hos Vimeo. Här kan du se alla scoialstyrelsens videos om kvalitetsutvecklingsarbetet runt schizofrenii och hur experterna på socialstyrelsen resonerat kring en del åtgärder.

   

 5. Schizofreni - Filmad intervju med expert Per Hansson (psykolog, psykoterapeut och handledare i psykoterapi) kring åtgärden ”Socialfärdighetsträning” rekommenderad åtgärd i nationella riktlinjer vid schizofreni. Tid: 8:09 min

  Uploaded 1 year ago 85 Plays / / 0 Comments

Schizofreni

 1. Schizofreni - Filmad intervju med expert Per Borell

  2 months ago

 2. Schizofreni - Filmad intervju med expert Lars Hansson

  2 months ago

 3. Schizofreni – Filmad intervju med expert Lars Hansson

  2 months ago

 4. Schizofreni – Filmad intervju med expert Lena Flyckt

  2 months ago

 5. Schizofreni - Filmad intervju med expert Rickard Färdig

  2 months ago

Schizofreni

ADHDochADD Created by ADHDochADD
2 months ago

Om Schizofreni orsaker och vad man kan göra åt läget. Medicinering eller annan behandling, psykoterapi, KBT.


Schizofreni Orsaker


Group AlbumsHär kan du själv ordna en gratis hemsida och få två veckors gratis av premium kvaliteten vilket normalt kostar.
 

 

 

1000länkar

 

 

14 Sep 2012