Schizofreni Symptom

Vilka är symtomen på schizofreni?

Symptomen vid schizofreni delas in i tre breda kategorier: positiva symtom, negativa symtom och kognitiva symtom.

 

Positiva symptom

Positiva symtom är psykotiska beteenden vilka inte ses hos friska människor. Personer med positiva symtom  kan ofta "tappa kontakten" med verkligheten. Dessa symtom kan komma och gå. Ibland är symptomen svåra och vid andra tillfällen knappt märkbara, ofta beroende på om individen får en bra behandling eller inte. De positiva  symptomen omfattar följande:

 

Hallucinationer är händelser en person tycker sig se, höra, lukta. eller känna men ingen annan kan se, höra, lukta eller känna samma sak trotts att de är i samma rum.  "Ljud" är den vanligaste typen av hallucinationer vid schizofreni. Många med sjukdomen höra röster. Rösterna kan prata med personen om hans eller hennes beteende, beordra personen att göra saker, eller varna för kommande fara. Ibland kan  rösterna till och med  prata med varandra. Personer med schizofreni kan höra röster under lång tid innan familj och vänner märker problemet. Andra typer av hallucinationer inkluderar att se människor eller föremål som inte finns, uppleva lukter som ingen annan känner av, och känna saker som osynliga fingrar på sina kroppar när ingen är nära.

 

Vanföreställningar är falska föreställningar som inte är del av personens kultur och inte ändras. En person som har villfarelser och vanföreställningar kommer inte att ändra dem med en gång  även ifall andra människor försökt förklara att deras tro  saknar logiskt underlag. Personer med schizofreni kan ha vanföreställningar som verkar bisarra, såsom att tro att grannar kan styra sitt beteende med magnetiska vågor. De kan också tro att människor på tv är kan skicka speciella meddelanden till dem, eller att radiostationer sänder sina tankar högt för andra. Ibland de tror att de är någon annan, till exempel en berömd historisk gestalt. De kan ha paranoida vanföreställningar och tror att andra försöker skada dem, exempelvis genom fult fusk, trakasserier, förgiftning, spionerar på, eller försöker konspirera mot dem eller de personer som de bryr sig om. Dessa föreställningar kallas kan kallas  vanföreställningar om förföljelse, eller med ett kortare ord paranoia.

 

Tankestörningar är ovanliga eller dysfunktionella sätt att tänka. En form av tankestörningar kallas "desorganiserad tänkande." Det är när en person har problem med att organisera sina tankar eller ansluta dem logiskt. De kan prata i en förvrängd sätt som är svårt att förstå. En annan form kallas "tanke blockering." Detta är när en person slutar talar plötsligt mitt i en tanke. När vi frågade varför han eller hon slutade tala, kan personen säga att det kändes som om tanken hade tagits ut ur hans eller hennes huvud. Slutligen kan en person med en tanke sjukdom utgör meningslösa ord, eller "neologismer" vilka på enkel svenska också brukar kallas ordsallad. 

 

Rörelsestörningar som kan uppfattas som upprörda kroppsrörelser. En person med en rörelsestörning kan upprepa vissa rörelser om och om igen. I den andra ytterligheten, kan en person bli katatonisk och inte röra sig alls eller svara på något som händer i omgivingen. Katatoni är sällsynt i dag, men det var vanligare tidigare i historien då den nuvarande behandling av schizofreni inte var tillgänglig.  

 

 

Negativa symptom

Negativa symptom är förknippade med störningar i normala känslor och beteenden. Dessa symtom är svårare att känna igen som en del av sjukdomen och kan misstas för depression eller andra villkor. Dessa symtom inkluderar följande:

  • "Flat påverkan" (en persons ansikte inte flytta eller han eller hon talar i en tråkig eller monoton röst)
  • Brist på glädje i vardagen
  • Bristande förmåga att börja och upprätthålla planerade aktiviteter
  • På tal lite, även när de tvingas att interagera.

Personer med negativa symptom behöver hjälp med vardagliga sysslor. De försummar ofta grundläggande personlig hygien. Detta kan göra att de verkar lata eller ovillig att hjälpa sig själva, men problemen är symptom orsakade av schizofreni.

 

 

Kognitiva symptom

Kognitiva symtom är subtila. Liksom negativa symtom kan kognitiva symtom vara svåra att känna igen som en del av sjukdomen. Ofta är de upptäcks först när andra tester utförs. Kognitiva symptom inkluderar följande:

  • Dålig "exekutiv funktion" (förmågan att förstå information och använda den för att fatta beslut)
  • Svårt att fokusera och uppmärksamma
  • Problem med "arbetsminne" (förmågan att använda information direkt efter att lära sig det).

Kognitiva symtom gör det ofta svårt att leva ett normalt liv och försörja sig. De kan orsaka stor känslomässig nöd.