Bilder & Video

 

Kvalitativa videos om Schizofreni finns bland annat hos gruppen Schizofreni och kanalen Schizofreni hos Vimeo. Här kan du se alla scoialstyrelsens videos om kvalitetsutvecklingsarbetet runt schizofrenii och hur experterna på socialstyrelsen resonerat kring en del åtgärder.

Psykos varningstecken

Tidiga varningstecken på psykos / Akut Schizofreni
Inkluderar i princip alltid ett förhållandevis högt energiuttag vilket ofta är kombinerat med en brist på sömn.
-Stress är ett sätt att utrycka det på.

Men visst går det utanför ramen ändå.

 

Viska

Nytt forum om och kring schizofreni

Viska 

Viska rensar tankegången

 

Viska bättre än borsten